Logo Caritas

Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje: Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus, odbędzie się w dniach: 10, 11 lipca 2023 (poniedziałek, wtorek) w godz. 9 -12 oraz 12, 13 lipca 2023 (środa, czwartek) w godz. 17-19 w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

Do końca lipca będzie możliwość odbioru żywności:

Poniedziałek - w godz. 10 – 11

Wtorek - w godz. 17-18

Konieczne jest  skierowanie, które wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach - pokój 27

Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza kwot:

1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 410 zł - dla osoby w rodzinie.

Dodatkowe informacje tel. 662 253 619.