W dniu 16.09.2021 roku została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art 121 ust 3s ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r.

Zgodnie z umową - wysokość dotacji w roku 2021 wynosi 6385 zł.