Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa – podprogram 2020

  • podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Słomnikach – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej ” oraz „Kulinarne” 22.02.2021 roku o godz. 10.30 w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Słomnikach ul. Mickiewicza 27
  • podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu  – korzystających z żywności z Podprogramu 2020 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” 22.02.2021 roku o godz.13.00 w  Domu Parafialnym w Niedźwiedziu 1.

 

 

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.