Poniżej publikujemy informację o ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

W załączniku lista wybranych ośrodków w województwie, do których najbliżej jest mieszkańcom naszej Gminy.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista_ośrodków_I_stopnia_referencyjnego_PSY_DIM_stan_07052020.xlsx)Lista ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży[Lista ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży]11 kB