W dniu 19 maja 2021 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2021 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa- edycja 2021.

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2021 roku, poprzez zatrudnienie 2 opiekunów wytchnieniowych realizuje działania w zakresie:


-czasowego zastąpienia opiekuna w obowiązkach wynikających z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (czynności pielęgnacyjne, karmienie, monitoring urządzeń medycznych), wymiar godzin - 240 w całym okresie realizacji Programu


-wspierania funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziców (opiekunów) w czasie poza pobytem osób objętych opieką wytchnieniową (jedno dziecko oraz jedna osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności) w placówkach rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawczych  (zajęcia wspomagające samodzielność w poszczególnych zaburzonych obszarach, zabawa, spacer) wymiar godzin dla 2 osób - 193 w całym okresie realizacji Programu


Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw.

Liczba i rozkład godzin w poszczególne dni i tygodnie będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

 

Łączna wartość przyznanej dotacji to 17320,00 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.