W dniu 26.10.2021 roku została podpisana umowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie z umową - wysokość dotacji w roku 2021 wynosi 14236 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.