W dniu 8 marca 2022 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2022 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2022 roku obejmie usługą asystenta 7 osób niepełnosprawnych, z czego 5 w stopniu znacznym. Planowana liczba godzin wsparcia to 2980 w ciągu całego roku.

W ramach usługi asystenci (zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowę zlecenie) będą udzielać wsparcia np. w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Łączna wartość przyznanej dotacji dla Gminy Słomniki wynosi 122 700,00 zł. Kwota przyznana Gminie na obsługę Programu wynosi 2454 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.