W dniu 28 luty 2022 roku została podpisana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim umowa na realizację w roku 2022 zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022.


W ramach umowy GOPS w Słomnikach w okresie styczeń - grudzień 2022 roku, poprzez zatrudnienie 3 opiekunów wytchnieniowych realizuje działania w zakresie:

  • czasowego zastąpienia opiekuna w obowiązkach wynikających z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (czynności pielęgnacyjne, karmienie, monitoring urządzeń medycznych), wymiar godzin - 340 w całym okresie realizacji Programu
  • wspierania funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziców (opiekunów) w czasie poza pobytem osób objętych opieką wytchnieniową (jedno dziecko oraz jedna osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności) w placówkach rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawczych  (zajęcia wspomagające samodzielność w poszczególnych zaburzonych obszarach, zabawa, spacer) wymiar godzin dla 1 osób - 100 w całym okresie realizacji Programu

 

Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw.


Liczba i rozkład godzin w poszczególne dni i tygodnie będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

Łączna wartość przyznanej dotacji to 17952,00 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.