W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się zakończenie Programu Aktywności Lokalnej "Bedzie się działo" realizowanego w ramach projektu "Mam Cel - aktywna integracja w Gminie Słomniki".

PAL był realizowany od października 2018 roku na rzecz mieszkańców lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 53.

Przez te ponad 2 i pół roku wiele się działo. Dzięki współpracy animatorki społeczności lokalnej - pracowniczki socjalnej GOPS - Pani Bożeny oraz pracowników Spółdzielni Socjalnej OPOKA - partnera Gminy Słomniki w realizacji projektu, przy wsparciu i przychylności Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słomnikach na Kościuszki 53 wydarzyło się:

- remont łazienki na pierwszym piętrze i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

- wykonanie podjazdu do budynku, dzięki któremu 4 mieszkania w budynku stały się dostępne dla osób na wózkach i z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi

- warsztaty ogrodnicze i porządkowe, dzięki którym teren wokół budynku nabrał estetyki i jest bardziej przyjazny dla mieszkańców, którzy mogą korzystać ze skweru do odpoczynku i wzajemnych spotkań: powstał stół i ławki, miejsce do grillowania, zostały nasadzone rośliny, wykonano bardziej ozdobną część ogrodzenia w miejscu do wypoczynku; ponadto została zamontowana suszarka na pranie, a dla licznych bezdomnych kotów przygotowano podczas warsztatów domki

- warsztaty ozdób świątecznych i stroików (stroiki zostały m.in. przekazane na groby osób samotnych, którymi opiekuje się GOPS)

- warsztaty kulinarne i cukiernicze (efekt ostatnich to pyszne ciasta, którymi mieszkańcy częstowali podczas spotkania na zakończenie PAL),

- spotkania z przedstawicielami urzędu miejskiego, GOPS oraz policji służące wypracowaniu i egzekwowaniu zasad porządku, m.in. poprzez opracowanie regulaminu domu i wiele innych.

To był pracowity czas, mamy nadzieję, że wypracowane efekty przełożą się na lepszy komfort życia mieszkańców a przestrzeń w której żyją będą czynić przyjazną i brać sprawy w swoje ręce.

 

Kierowniczka GOPS w Słomnikach jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pracowali w PAL, szczególnie mieszkańcom za ich aktywność, dzisiaj nagrodzoną pamiątkowymi dyplomami i upominkami, pracownikom naszego nieocenionego Partnera - OPOKI (m.in. trenerkom zatrudnienia wspieranego- Pani Żanecie i Pani Iwonie a także realizatorom warsztatów tematycznych), Pani Bożenie- animatorce, Pani Łucji - koordynatorce Projektu, pracownikom socjalnym GOPS oraz wspierającym nas pracownikom Urzędu - Pani Beacie i Panu Grzegorzowi. 

Poniżej galeria, w której można obejrzeć zdjęcia z wydarzeń w PAL.

Zakończenie PAL-Galeria

Warsztaty Wielkanocne w PAL

Warsztaty ozdób świątecznych w PAL

Warsztaty w PAL różne