Drukuj

Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2014 r na bieżący okres zasiłkowy tj. 2015/2016.

Kryterium dochodowe od listopada 2016 wynosi 754 zł na osobę w rodzinie i 844 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane będą dochody z 2015 roku na okres zasiłkowy 2016/2017.

Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu. Wysokość zasiłku rodzinnego to 89 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia, 118 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 18 roku życia i 129 zł miesięcznie dla osoby uczącej się między 18, a 21 rokiem życia.

Na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 wysokość zasiłku okresowego wynosić będą:

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017 dodatki wysokość dodatków przedstawia się następująco:

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Odsłony: 3490