Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2014 r na bieżący okres zasiłkowy tj. 2015/2016.

Kryterium dochodowe od listopada 2016 wynosi 754 zł na osobę w rodzinie i 844 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane będą dochody z 2015 roku na okres zasiłkowy 2016/2017.

Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu. Wysokość zasiłku rodzinnego to 89 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia, 118 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 18 roku życia i 129 zł miesięcznie dla osoby uczącej się między 18, a 21 rokiem życia.

Na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 wysokość zasiłku okresowego wynosić będą:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1000 zł,
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 400 zł miesięcznie, maksymalnie na 2 lata,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017 dodatki wysokość dodatków przedstawia się następująco:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1 000 zł,
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł , w przypadku dziecka niepełnosprawnego 273 zł,
 • Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 95 zł,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • Na dziecko do ukończenia 5 roku życia 90 zł,
  • Na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110 zł,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • dojazd dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 69 zł,
  • zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna 113 zł,

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.