Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:


Pomoc żywnościowa planowana jest pod koniec lutego (termin zależy od dostaw żywności).
Nowy Program Żywnościowy Podprogram 2021 Plus

 
Konieczne są nowe skierowania, które wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słomnikach - pokój 27 w następujących terminach:

 

Poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00
Czwartki w godz. 12.00 – 15.30

 

Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza kwot:

1 707 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
1 320 zł - dla osoby w rodzinie.
 
Dodatkowe informacje tel. 662 253 619.