Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021, odbędzie się w dniach:

21, 22, 23 marca 2022 – (poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 9 - 12
24 marca 2022 (czwartek) w godz. 18- 20

w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

 

Przypominamy o konieczności odbioru skierowania, który wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach - pokój 20, w godzinach pracy Ośrodka.

 

Kryteria dochodowe:

1 707 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 320 zł - dla osoby w rodzinie.

 

Wydawanie żywności będzie kontynuowane w następnym tygodniu.

Dodatkowe informacje tel. 662 253 619.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.