W związku z prowadzonymi obecnie przez GOPS pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słomniki na lata 2022-2026, zapraszamy serdecznie do wypełnienia anonimowej ankiety skierowanej do dorosłych mieszkańców Gminy Słomniki.

Ankieta dostępna jest tutaj -ANKIETA. Czas wypełniania ankiety to więcej niż 10 min.

Badanie ma na celu pozyskanie informacji na temat różnych obszarów społecznych ważnych w życiu mieszkańców, występujących problemów oraz proponowanych rozwiązań.

Zachęcamy do rozpowszechniania i udostępniania informacji o ankiecie.