W związku z kulminacją wysokich temperatur w dniu 9 lipca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny wyjątkowo do godz. 13:30.

W przypadku pilnych spraw można się kontaktować z pracownikiem GOPS dyżurującym do godz. 15.30.