Informujemy, że w dniu 04.05.2020 roku rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Harmonogram wydawania żywności:

4 maja (poniedziałek), 5 maja (wtorek), 6 maja (środa), 7 maja (czwartek) w godzinach 10-13.

Miejsce wydawania żywności - ul. Kościuszki 53, Słomniki.

Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zgłoszenie się po odbiór żywności w maseczce i rękawiczkach, cierpliwość w oczekiwaniu na swoją kolej i zachowanie odpowiedniego dystansu do innych osób, które będą się znajdować w pobliżu.

Żywność będzie wydawana osobom posiadającym stosowne skierowanie.

Osoby nie posiadające skierowania a znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu utraty pracy związanej z epidemią prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS (12 388 12 72) lub Caritas (662 253 619). Pomoc mogą otrzymać te osoby/rodziny, które spełniają kryterium ustawowe, w przypadku osoby samotnej dochód nie większy niż 1402 zł, w przypadku rodziny dochód nie większy niż 1056 zł na osobę w rodzinie.

Znalezione obrazy dla zapytania logotyp PO PŻ