Informujemy o ważnej zmianie, od 20.09.2021 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie miał siedzibę na ul. Cystersów 11 w Krakowie.

Wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych związane z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą w nowej siedzibie Zespołu pod adresem:

 

ul. Cystersów 11, 31-553 Kraków.